Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 11 of 11 (0.005 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Näsbyn"
[texts]Brandförsäkringshandlingar Näsbyn - Grytnäsarkivet
Brandförsäkringshandlingar för Näsbyn nr 6
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; brandförsäkring; brandförsäkringshandlingar; försäkring; näsbyn; näsbyn nr 6
Downloads: 69
[texts]Näsbyn storskifte 1812 - Kartor och fastighetshandlingar
Lantmäteristyrelsens arkiv: Nederkalix socken, Näsbyn, storskifte på inägor 1812. Hämtat från Lantmäteriet, äldre handlingar med utslocknad upphovsrätt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd j lantmäterihandlingar; näsbyn; storskifte; inägor
Downloads: 68
[texts]Näsbyn laga skifte 1864 - Kartor och fastighetshandlingar
Lantmäteristyrelsens arkiv: Nederkalix socken, Näsbyn, Laga skifte 1864. Hämtat från Lantmäteriet, äldre handlingar med utslocknad upphovsrätt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd j lantmäterihandlingar; näsbyn; laga skifte
Downloads: 126
[texts]Skogsaffär - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanberg säljer avverkningsrätten av den egna utstämplade skogen på Näsbyhemmanet, till Gustaf åström för 1,38 kr / träd. Av detta skall 600 kr betalas omgående. återstoden i augusti 1907.
Keywords: kalix id 155; kalix avd b brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; åström; näsbyn
Downloads: 12
[texts]Näringstillstånd - Filipsborgsarkivet
Tillstånd för P.A. Svanberg att i Näsbyn, i Kalix socken få bedriva lanthandel.
Keywords: kalix id 294-295; kalix avd e intyg; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; näsbyn; tillstånd; lanthandel
Downloads: 62
[texts]Inteckning - Filipsborgsarkivet
Grosshandlaren Johannes Sällström har undertecknat sin Inteckning om 5/48 av Näsby nr. 2 för en skuld på 20.000 kronor plus 6 % ränta.
Keywords: kalix id 148-150; kalix avd f inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; näsbyn; skuld; inteckning
Downloads: 97
[texts]Lagfartshandling - Filipsborgsarkivet
Simon Svanberg erhåller lagfart på 5/96-delar av hemmanet Nr.2 i Näsbyn, (den s.k. "Udden"), som han enligt köpebrev förvärvat för 6000 kr av Axel Hummel år 1907.
Keywords: Kalix id 236-238; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; lagfart; näsbyn; udden; hummel; köpebrev
Downloads: 99
[texts]Lagfart - Filipsborgsarkivet
Simon Svanberg erhåller lagfart på fastigheten Näsbyn 2. Efter att ha ropat in fastigheten (som ägts av vice consul Johannes Sällströms ), på exekutiv auktion, för 14.600 kronor.
Keywords: kalix id 136-147; kalix avd f lagfart; historisk skogsexport från kalix älvdal; fillipsborgsarkivet; filipsborg; lagfart; näsbyn; sällström; svanberg; auktion
Downloads: 95
[texts]Inteckningslån - Filipsborgsarkivet
Simon Svanberg begär inteckning om 5/48-delar av hemman nr.2 i Näsbyn (ägt av Johannes Sällström) som säkerhet för ett lån på 12.000 kr till Johannes Sällström.
Keywords: kalix id 243-245; kalix avd e inteckning; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; svanberg; näsbyn; sällström; lån; skuld; inteckning
Downloads: 46
[texts]Inför auktionen - Filipsborgsarkivet
Bl.a. Att AB Båtskärsnäs förbinder sig att vid kommande auktion av Näsbyn nr. 4 betala för dom fodringar banken har på Johannes Sällsträm, mot att banken överlämnar samtliga inteckningar på hemmanet.
Keywords: kalix id 185-188; kalix avd b förbindelse; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; båtskärsnäs; sällström; näsbyn; fodringar; skuld; inteckning
Downloads: 42
[texts]Inteckningsprotokoll - Filipsborgsarkivet
Den inteckning som fanns som säkerhet på Johannes Sällström (för 5/48-delar av hemmanet Nr. 2 i Näsbyn), blev förnyat på begäran av långivaren Carl Emil Kant. Lånesumman uppgick till 20.000 kr.
Keywords: kalix id 239-241; kalix avd a protokoll; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; sällström; kant; inteckning; lån; näsbyn
Downloads: 57
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)